Vil du bli bedre til å kommunisere?

Vi tilpasser våre kurs til dine behov.

Enten du ønsker en enkel innføring i å skrive bedre pressemeldinger, hjelp til krisekommunikasjon eller opplæring i journalistisk arbeid for frilansere og informasjonsmedarbeidere, tilpasser vi et kursopplegg helt etter dine ønsker og behov.

Vi tilbyr kurs innenfor blant disse temaene:

  • Skriv bedre pressemeldinger
  • Journalistisk arbeid
  • Krisekommunikasjon

16.04.2020 09.37